A Kinizsi Vár története

1A vár legdicsőségesebb uráról, az összes csatáját győztesen megvívó Kinizsi Pálról kapta a nevét.

Építésének pontos ideje a történelem homályába vész. Első emlékek a XV. század közepéről maradtak ránk. Akkoriban a Vezsenyi család birtokaként tartották számon. 1472-ben adományozta Hunyadi Mátyás a hadjárataiban tanúsított vitézségéért Kinizsi Pálnak, aki halálig (1494. november 24.) uralta s jelentős átalakításokat hajtott végre rajt.

Fő funkciója a tulajdonosok védelme, illetve a Buda-Róma közötti borostyánút felügyelete volt, mely a várbirtokon keresztül haladt. A XVI. századtól a Zichy főnemesi család birtokolta az uradalmat. A XX. század közepén történt feltárásnak, részleges rekonstrukciónak köszönhetően betekinthetést nyerhetünk a Kinizsi Vár fénykorába.

Kinizsi Pál legendája

Születésének idejét semmilyen forrás nem említi, a legvalószínűbb, hogy valamikor az 1430-as évek táján született. Származását illetően megingathatatlan a hagyomány: egyszerű, paraszti származásúnak tartják (bár nem elképzelhetetlen a kisnemesi származása sem). Születési helyét sem ismerjük. A néphagyomány szerint Vázsonyban volt molnárlegény -oda való volt-, ott találkozott vele Mátyás király, aki látva az ifjú erejét, azonnal meghívta a seregébe katonának. Az biztos, hogy Kinizsi a legnagyobb sikereit a hadszíntéren aratta.